סילוקית

סילוקית שבת

סילוקית שבת

המניע משאבות בשיתוף עם מכון צומת מאפשרת לציבור הדתי להשתמש ב"סילוקית "
גם ביום שבת. קופסת פיקוד יחודית  מחוברת לכבל החשמל של הסילוקית. ה"סילוקית"
מחוברת לחשמל דרך הכבל של קופסת הפיקוד.
לקופסת הפיקוד שני מצבים עם בורר: חול ושבת.
במצב חול היחידה עובדת כרגיל – כאשר נכנסים מים ליחידה היא מתחילה
לעבוד ומסלקת את המים עם השפכים לצנרת הביוב.
טרם כניסת השבת או חג יש להעביר הבורר למצב שבת. במצב זה
היחידה תופעל כל מספר דקות קבוע ללא קשר עם נעשה שימוש בשירותים.
במידה ונעשה שימוש בשירותים, היחידה תתחיל לעבוד עם קבלת האות
מקופסת הפיקוד. במידה ולא נעשה שימוש ולא נכנסו מים ליחידה היא לא תעבוד.
במצב שבת אין להשתמש במקלחת המחוברת ליחידה.
בכיור נטילת ידיים ניתן להשתמש לזמן קצר רק לרחיצת ידיים.