top of page
Bathroom Toilet

סילוקית - הפתרון היעיל

להוספת שירותים או מקלחת

בכל מקום בבית או במשרד

סילוקית או משאבה טבולה?

כאשר בונים בית עם מרתף, חייבים פתרון שאיבה - סילוקית או משאבה טבולה.

כיום ניתן להתקין שירותים, מקלחת וכיור בכל מקום - במשרד, בבית או במפעל באמצעות שימוש בסילוקית.

כאשר בונים בית עם מרתף, הפתרון הנכון הוא התקנת משאבה טבולה בבור ייעודי בחצר