top of page

משאבות טבולות לביוב

כאשר בונים בית עם מרתף, הפתרון הנכון הוא התקנת משאבה טבולה בבור ייעודי בחצר. 
 

בור הביוב שכולל שוחה מפלסטיק או בטון, נבנה מחוץ למבנה (רצוי) ואליו ינוקזו כל אביזרי האינסטלציה כגון:

אסלה, כיור, מקלחון / אמבטיה, מכונת כביסה, מדיח כלים ומטבחון.

בתוך הבור מותקנת משאבה טבולה לביוב.
כאשר מפלס המים עולה בבור, מופעלת המשאבה האוטומטית על ידי מצוף פיקוד המחובר אליה ומסלקת את המים והשפכים לצנרת הביוב שמעליה.

 • יש לי מרתף ואין לי שירותים, האם הסילוקית זה הפתרון?"
  הסילוקית היא הפתרון בדיוק למקרה שלך. הסילוקית היא מתקן הכולל משאבה ומרסק המאפשר לחבר אליו שירותים, מקלחת וכיור. הסילוקית דוחפת את השפכים והמים לגובה עד 5 מ' או מרחק 100 מ' לתא הביוב הקרוב.
 • כמה אביזרים אני יכול לחבר ל"סילוקית"?"
  ל"סילוקית" הקלאסית דגם 3000 יש 3 כניסות. כניסה ״4 לשירותים ושתי כניסות נוספות ״1.5 המיועדות לחבור כיור, מקלחון ואמבטיה.
 • מה נדרש אם יש לי מקלחון ואמבטיה?
  כאשר יש מקלחון או אמבטיה חייבים להגביה אותם 18 ס"מ מעל הרצפה. זאת כדי שתהיה זרימת מים בשיפוע לתוך הסילוקית ולמנוע מצב שיעמדו מים במקלחון או באמבטיה.
 • למה משמשת משאבה טבולה?
  משאבה טבולה משמשת לניקוז ושאיבת מים נקיים או מלוכלכים מכל מקום בו צנרת הניקוז או הביוב גבוהה או מרוחקת מהמקום בו מותקנת המשאבה . לדוגמא : מרתפים , מלקטים , דירת מרתף וכו׳.
 • מה ההבדל בין משאבה טבולה ומשאבה רגילה?
  משאבה טבולה נמצאת כולה בתוך הנוזל הנשאבה ומותקנת בבור או בשוחת פלסטיק אליה מתנקזים הנוזלים . מנוע המשאבה טבול במים ולכן חייב להיות אטום לחלוטין. הכבל שמחבר בין המשאבה למקור החשמל חייב להיות מוגן מים.
 • מה חשוב להקפיד בעת התקנה של משאבה טבולה ?
  הכי חשוב: להתיעץ עם איש מקצוע שיבחר המשאבה המתאימה לפי השימוש הנדרש – רצוי יצרן או יבואן של הציוד. ומעבר לכך : המשאבה מונחת בבור או בשוחה באופן חופשי נקודת השפיכה של המים נמצאת מעל המשאבה מצוף המשאבה חופשי לנוע בבור כדי להבטיח הפעלה והפסקה ללא הפרעה.
 • מה חשוב בעת בחירה של משאבה טבולה ?
  במידה והמשאבה מיועדת לשאיבת מי גשם או מים מלוכלכים יש לודא שיש רשת באזור כניסת המים למשאבה שתמנע כניסת גופים גדולים, עלים וכו' עשויים לסתום המשאבה. במידה והמשאבה מיועדת לשאיבת ביוב יש לודא של משאבה מעבר חופשי מספיק למוצקים שיעברו בתוכה.
bottom of page