top of page
יחידת התראה לסילוקית

יחידת התראה לסילוקית

מק"ט: 140106

מכשיר התראה המורכב על כל דגמי הסילוקית

עקרון הפעולה: בעת עלית מפלס המים בסילוקית כתוצאה מהפסקת חשמל או תקלה - תופעל אזעקה

האזעקה ניתנת לכיבוי באופן ידני על ידי מתג.

מופעלת על ידי 2 סוללות V1.5

bottom of page