top of page

משאבות טבולות

מהי משאבה טבולה? משאבה טבולה היא משאבה שמותקנת בבור ויושבת בתוך הנוזל הנשאב. המשאבה כוללת מנוע טבול מוגן מים ויוצא ממנה כבל חשמל מוגן מים המחובר לחשמל.
השימוש במשאבות טבולות הוא רב וכולל משאבות לניקוז מים, שאיבת ביוב, סחרור מים בבריכות , מזרקות ובריכות דגים, העברת מים וביוב במכוני טהור שפכים ועוד.

משאבות טבולות כוללות:
משאבות עם מנוע חד פאזי שעליהן מותקן מצוף פקוד אוטומטי אשר מתחיל ומפסיק את פעול המשאבה לפי גובה הנוזל בבור. משאבות כאלה הן משאבות קטנות עם מנועים עד גודל של 2 כ"ס.
משמשות לניקוז מים ולשאיבת ביוב במרתפים של בתים פרטיים.

משאבות עם מנוע תלת פאזי בעלות הספקים גדולים עם מנועים מ 3 כ"ס ומעלה. למשאבות כאלה נדרש לוח פקוד חיצוני כאשר הפעלת והפסקת המשאבות מבוצעת על ידי מצופי פקוד אשר מותקנים בבור או על ידי גשש גובה אולטרה סוני או הידרו סטטי.

בעת בחירת משאבה טבולה יש לתת דגש ל:
הנוזל הנשאב
– מים , ביוב , נוזלים חמים , נוזלים עם כימיקלים , מוצקים או סיבים בנוזל ועוד.
שיטת החבור של המשאבה לצנרת – המשאבה על רגליות, חבור עם צנור גמיש, חבור עם רגל חבור מהיר ומסילות נתוני עבודה – ספיקת המשאבה והגובה והמרחק אליהם היא צריכה לפנות את הנוזל.

במשאבות טבולות נתן להתקין סוגים שונים של מאיצים (החלק שדוחף ומעביר הנוזל והמוצקים מהבור לצנרת) אשר יקבעו את יעילות השאיבה ואת אורך החיים של המשאבה. גם שיטת האטימה בין המשאבה והמנוע חשובה – קיימת אטימה פשוטה וקימת אטימה עם אטם מכני בודד או כפול מחומרים איכותיים שיבטיחו עבודה לאורך שנים. גם לחומר המבנה יש חשיבות רבה כאשר שואבים נוזל שאינו רק מים.

טרם בחירת משאבה מתאימה רצוי מאד לפנות אל "קבוצת סקופ מתכות" ולהתייעץ עם מהנדסי החברה לגבי סוג המשאבה הנדרשת ושיטת ההתקנה הנכונה.

bottom of page