top of page

פתרונות אפשריים להוספת שירותים

סילוקית או משאבה טבולה? 

סילוקית

מהי סילוקית ומה ההבדל בין הדגמים השונים?

משאבות טבולות

מהי משאבה טבולה ואיך בוחרים את המשאבה המתאימה

פתרונות שאיבה

המניע משאבות
מקבוצת סקופ מתכות

bottom of page