פיקוד ואביזרים

לוח פיקוד עם הגנת עומס

לוח פיקוד
עם הגנת עומס

לוח הפיקוד משמש להגנה על משאבה חד פאזית ולהתראה ע"י זמזם ונורית אזהרה במקרים הבאים:
גוף זר נכנס למשאבה וגרם לסתימה
תקלה במשאבה
מפלס המים בבור עלה מעל המשאבה